Reflexbit V

Plastomerna bitumenska hidroizolacijska traka. Sastoji se staklenog voala impregniranog i obostrano obloženog plastomernom bitumenskom masom i zaštićenog polietilenskom folijom s donje strane, a s gornje strane posut škriljac.

Područje primjene:

Izrada završnog sloja u sistemu hidroizolacije neprohodnih ravnih krovova, lučnih i kosih krovnih površina i svih vertikala na ravnim krovovima.

Ugradnja:

Varenjem plinskim plamenikom sa odgovarajućim preklopima.

Karakteristike:

Dužina trake(m): 7,5 [m]
Širina trake(m): 1 [m]
Masa trake (kg/m2): 4,0 [kg/m2]
Postojanost na hladnoću (0°C): ne puca
Postojanost na toplotu (+90°C): ne curi
Vodonepropusnost. 1 bar/1 h: 1/1