Krovna ljepenka 150/100

Bitumenizirani krovni karton. Krovni karton impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom i pijeskom.

Područje primjene:

Pokrivanje povremenih objekata,podmetanje ispod crijepova,šindre, na daščanu podlogu i sl.Zaštita termoizolacije.

Ugradnja:

Ljepljenje vrućom bitumenskom masom.

Karakteristike:

Dužina trake(m): 10 [m]
Širina trake(m): 1 [m]
Masa trake (kg/m2): 1,2 [kg/m2]
Postojanost na hladnoću (0°C): ne puca
Postojanost na toplotu (+90°C): ne curi
Vodonepropusnost. 1 bar/1 h: 0,01/72