IMKA 150/100

Neposuti, bitumenom impregniran krovni karton. Krovni karton impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom.

Područje primjene:

U podzemnim hidroizolacijskim sistemima,za zaštitu od vode pod pritiskom,procjedne vode i kapilarne vlage, u kombinaciji sa metalnim folijama;Za odvajanje betona od podloge ili raznih zastora; Zaštita termoizolacije,zaštita podzemnih i nadzemnih hidroizolacijskih sistema.

Ugradnja:

Ljepljenje vrućom bitumenskom masom.

Karakteristike:

Dužina trake(m): 10 [m]
Širina trake(m): 1 [m]
Masa trake (kg/m2): 1 [kg/m2]
Postojanost na hladnoću (0°C): ne puca
Postojanost na toplotu (+90°C): ne curi
Vodonepropusnost. 1 bar/1 h: 0,01/72