Bitulit

Hladni temeljni bitumenski premaz na bazi organskog otapala. Bitulit je hladna otopina destiliranog bitumena u lako isparljivom organskom rastvaraču.

Područje primjene:

Bitulit ima veliku mogućnost primjene, a naročito kod: Horizontalnih I vertikalnih hidroizolacija.Podzemnih I nadzemnih dijelova; Za zaštitu metala od korozije I zaštitu drveta od valge I vode.

Ugradnja:

Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u jednom sloju na suhu I očišćenu podlogu. ( beton, cement, drvo, metal, stara hidroizolacija)

Karakteristike:

Postojanost na hladnoću (+4°C): ne puca
Postojanost na toplotu (+70°C): ne curi
Vrijeme sušenja (h): 3h
Pokrivna moć (l/m2): 0,5-0,8 računajući I rastvor
Pakiranje: Kanisteri od 5 L I 10 L